Hizmetler

ENTT Enerji, kömür, doğal gaz, biyokütle ve biyogaz, rüzgar, hidro ve güneş enerjisi gibi her türlü enerji üretim tesisi için mühendislik çözümleri sunmaktadır. Projenizin gereksinimlerini ve hedeflerini erken aşamalarda anlamak için ekibinizle yakın bir şekilde çalışıyoruz. Hedefimiz basit; en zor problemlerinize uygun çözümler bulmak. İster bir greenfield projeniz olsun ister enerji tesisinizde performans odaklı ek yatırımlar yapmak olsun, ekibimiz gerekli deneyim ve becerilere sahiptir. Gelişmiş proses teknolojilerimiz ve yenilikçi yaklaşımımızla yatırımınızdan en iyi dönüşü almanızı sağlıyoruz.

Biz ekip çalışmasına inanıyoruz ve zorluklarla başa çıkmanızda yardımcı olurken özel destek almak için dünyanın en büyük mühendislik firmalarıyla iş birliği yapıyoruz. Bu küresel yaklaşım, projenizin ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanı ne olursa olsun, yalnızca Türkiye’den değil, Avrupa ve Amerika’dan da mühendislerle çalışıyoruz.

Yatırımınızı uzmanlık ve tecrübemizle güvence altına almanızı sağlıyoruz.

Teknik değerlendirme, bir şirketin birleşmesi veya devralınmasından önce enerji varlıklarındaki teknoloji, ürün, tasarım ve süreçlerin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi sürecidir. Bu değerlendirme, satın alma veya satış işleminde yer alan maliyetler ve riskler hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Servisimiz tanınmış küresel ortaklarımızla birlikte teknik, mevzuat, ve ticari durum tespiti ve fizibiliteleri içermektedir. Durum tespiti ile birlikte, enerji üretimini optimize etmek ve belirli bir kazanç için uzun vadeli strateji geliştirme ve planlama gibi hizmetler sunuyoruz. Teknik değerlendirme, enerji varlığının finansal hedeflere ulaşabilme yeteneğini ortaya koymak açısından önemlidir. ENTT, finansal kuruluşlar tarafından enerji yatırımlarının uzmanı olarak güvenilmektedir.

Türkiye Enerji Piyasası konusundaki geniş bilgi ve tecrübemizle, değerlendirme aşamasından başlayarak satış / birleşme anlaşmasının imzalanmasına kadar destek sağlıyoruz. Bizim yardımımızla, enerji yatırımı yaparkenki beklentilerinizin karşılandığından emin olursunuz.

Türkiye Enerji Piyasası benzersizdir ve eğer girmeyi planlıyorsanız, sağlam iş hamleleri ve stratejileri yapmak için piyasanın dinamiklerinin iyi bilinmesi gerekir. Size rehberlik etmek ve piyasanın gerçek potansiyelini keşfetmenize yardımcı olmak istiyoruz.

Enerji yatırımlarından kazanç elde etmek isteyen yatırımcılar, ekonominin ve politikanın kendine has olduğu bir pazardan geçmelidir. 4000MWe'den fazla kurulu kapasitedeki yirmi yıllık deneyimimizle, gerçek sonuçları daha hızlı almanızı sağlayacak kararlar almanıza yardımcı olacak değerlendirme, ön görü ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Sadece enerji yatırımı tarafında değil, aynı zamanda da Türkiye pazarına ürün satmak isteyen, Dünya’nın en büyük enerji ekipmanı üreticilerinden bazıları, ürünlerini rakiplerinin önüne geçirecek piyasa stratejilerini oluşturmak için ENTT Enerji'yi seçiyor. Şirketlere her ürün için kısa vadeli ve uzun vadeli stratejiler içeren bir yol haritası oluşturuyor ve gerçekçi, karlı ve sürdürülebilir hedefler belirliyoruz.

Enerji projeleri artık çevre mevzuatı ve artan hükümet düzenlemeleriyle her zamankinden daha karmaşık hale gelmiştir. Şirketler ve hissedarları enerji yatırımlarından hızlı sonuçlar beklerken, enerji piyasasının ciddi zorluklarını göz ardı ederler. Proje yönetimi hizmetleri, kaynakları verimli bir şekilde tahsis ederek şirketlerin hedeflerine ulaşırken planlanan zaman çizelgesinin içinde ve makul bütçede kalmalarına yardımcı olur.

Uzmanlığımızla, özel proje yönetimi stratejileri geliştirir ve zamanında proje teslimi sağlamak için bu stratejiyi uygularız. Ekibimiz, şirketinizin yüzde yüz güvenebileceği, enerji sektörünün deneyimli proje yöneticilerine sahiptir.

Türkiye'deki Elektrik Şebekesi, bölgedeki hızlı gelişmeleri yakalamak için iyileştirmelere ihtiyaç duymaktadır. ENTT, dağıtım ağı operatörleri ile buluşur, güvenilir bir tedarik sağlamak ve başlıca zorluklarını aşmak için çözümler üretir. Ekip üyelerimiz, yetenekleri ve deneyimleriyle şebeke operatörlerine planlama, bakım, ekipman ömrünü uzatma, elektrik şebekelerini çalıştırma ve izleme konularında yardımcı olacak akıllı çözümler sunar.

Verimliliği en üst düzeye çıkarmak ve işletme maliyetleri en aza indirmek, hem kâr, hem de müşteri memnuniyeti üzerinde olumlu etki bırakan verimli bir güç şebekesi sağlar. Ayrıca mühendislik, uygulama ve satış sonrası destek sağladığımız YG/OG ekipmanlarına faydalı, Vizimax Inc. Ürünlerinin tek distribütörüyüz.

Enerji üretim tesislerinin performanslarını uzun yıllar korumaları açısından, periyodik aralıklarla rehabilitasyon ihtiyacı gerekir. Tesisin dikkatli ve kapsamlı bir değerlendirmesinin ardından, en düşük maliyetle maksimum performans artışını mümkün kılan çözümler öneriyoruz.

Sonuçlar; ekipmanın performansını optimize ederek tesisin genel verimliliğini artırmak, sistemi dizayn kapasitesine ulaştırmak, tesisin güvenilirliğini arttırmak, ekipmanın ömrünü uzatmak ve tesisin ticari kapasitesini artırmak olacaktır.

Hizmetlerimiz arasında saha çalışmaları üzerinden değerlendirme, uygun maliyetli çözümler, ekipmanların değiştirilmesi-modernize edilmesi, personellerin teknik eğitimi ve denetimi yer almaktadır.

Enerji optimizasyon stratejilerinizi iyileştirmenize ve enerji santralinizden en iyi performansı almanıza yardımcı oluyoruz. Farklı çalışma koşullarında veri toplayıp analiz ettikten sonra, sistem performansının engellendiği bölümleri belirlemek için operasyon ekibinizle ortaklık kuruyoruz.

Maliyet-kazanç esasına göre öncelikli olarak yapılan iyileştirmelerin bir listesini ve bir optimizasyon stratejisi sunuyoruz. Bu stratejiyi izlemek, enerji üretimini, sistem verimliliğini ve işgücü verimliliğini artıracak, dolayısıyla büyük finansal kazançlar elde edilmesini sağlayacaktır.

Yakıt- sarf malzemeleri tasarrufu ve verimli işgücü kombinasyonu ile performans optimizasyonu çözümlerimiz, enerji varlıklarınızda talep edilen finansal iyileştirmelerin karşılanmasını sağlayacaktır.

Maliyet ve yapım süresinin azaltılması söz konusu olduğunda tedarik çok önemlidir. Malzeme ve ekipman tedariki, enerji projelerinde yatırım maliyetlerinin en az %50'sini oluşturur. Kısa sürede en iyi maliyet-performans oranına sahip doğru ekipmanı sağlayacak doğru tedarikçiyi bulmak zor bir iştir.

Tedarikçiler, genellikle belirli parçaların üretimini dağıtmak için yerel şirketlerle çalışma konusunda oldukça esnektir. Bunu kolaylaştırarak maliyeti ve zamanı büyük ölçüde azaltmak mümkündür. Bir enerji yatırımının devreye alma tarihini 1 hafta bile öne çekebilmesi, planlanmamış gelirde milyonlar anlamına gelebilir.

Tedarik sürecinin sorunsuz ve verimli olmasını sağlamak için her ayrıntıyı dikkate alıyoruz. Genişletilmiş hizmetlerimiz; kurulum yönetimi, satıcıların kalitesini onaylamak- üretim tesisi ziyaretleri, diğer onaylar vb., lojistik yardım ve hassas planlamayı içermektedir.

Proje geliştirme hizmetimiz, öngörülü fikirleri uygulanabilir projelere dönüştürmeyi amaçlamaktadır. ENTT Enerji olarak sadece proje geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda enerji projelerinin her aşamasında yön veriyoruz. Hizmetimiz kapsamlıdır ve kavramsal tasarım, teknoloji seçimi, pazar araştırması, yer seçimi, teknik ve ticari fizibilite, gerekli izin ve lisansların alınması, banka kredilerinin temininde yardım, satın alma, montaj, devreye alma ve işletmeyi içerir.

Birlikte hayalinizdeki enerji projesini hayata geçirebiliriz.

Enerji maliyetleri, tesislerin işletme giderleri içinde genellikle en büyük kalemlerdendir. Üretim seviyelerini korurken enerji kullanımını azaltmak zor bir iştir. Vizyon sahibi işletme sahipleri bu zorluğun üstesinden gelmek için güvenilir ve deneyimli profesyonellere yönelir ve bu iş birliğinin büyük finansal getirilerinden faydalanır. Uzmanlarımız, teknik, işlevsel, düzenleyici ve yönetimsel deneyimlerin bir kombinasyonunu gerektiren enerji verimliliği stratejileri sunar.

ENTT Enerji, tesisleri değerlendirmek için enerji denetimlerini tam izleme ve hassas ölçümlerle gerçekleştirir. Bu değerlendirmeler en fazla tüketim, enerji israfı ve enerji arzındaki verimsizlikleri belirleyecektir. Değerlendirme tamamlandıktan sonra, çözümlerin çoğu genellikle küçük sermaye yatırımları gerektirir ve uygulaması kolaydır ayrıca yüksek getirileri vardır.

Enerji tasarrufu önlemlerinin bariz mali faydalarının yanı sıra, enerji israfının çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için enerji verimliliği şarttır. Her türlü israf gibi, enerji israfı da gezegenimizin ve ülkemizin sırtında büyük bir yüktür.

Kontrollü anahtarlama, C/B'ler, Trafo Bankaları, MSR'ler vb. gibi vuruşsuz, sorunsuz, ani akım serbest çalışması gibi maliyetli Yüksek Gerilim varlıklarını korumanın yanı sıra koruma rölesi sisteminin doğru şekilde kurulduğundan emin olmak için de önemli bir husustur. ENTT, C/B bağımsız ve yüksek güvenilirliğe sahip Kontrollü Anahtarlama Cihazları ile bunlar için denetim ve devreye alma hizmetleri sunmaktadır.

Kontrollü Anahtarlama hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın.